Campus Security
COVID-19

Ý nghĩa logo và bài hát của Trường CJCU.

Ý nghĩa logo CJCU

長榮大學校徽圖示

Thiết kế: Giáo viên Lâm (Lin Chuan – Chang) (giảng viên trường Trung học Trường Vinh).
Mô tả: Mục sư Su Chong – Jen; Mục sư Chen Yu – Shuo.
Xử lý hình ảnh: Ông Chen Chun – Chieh.

 • 象徵【長】 【長】
  Trường
  • Ánh sáng trường tồn của Chúa
  • Giáo hội Trưởng lão tôn vinh Chúa và phục vụ người dân.
  • Được thành lập bởi Giáo hội Trưởng lão và là một tổ chức giáo dục bậc cao, CJCU giáo dục các bạn sinh viên dựa trên những tinh thần được nêu trên để nhà trường thực sự tôn vinh Chúa và phục vụ, giúp đỡ con người.
 • 象徵【十字架、寶劍】 【Cross, Sword】
  Thánh giá và thanh kiếm
  • Thanh kiếm này là vũ khí được tặng bởi Chúa để chống lại Ác Quỷ trong cuộc chiến chống lại những linh hồn ác quỷ.
  • Thánh giá là biểu tượng của tình yêu của Chúa với tất cả dân chúng.
  • Đây cũng là biểu tưởng của sự khiêm tốn của mình.

  • -Ngài vốn có hình Ðức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. (Philippians 2:6 – 8)
   - Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn lẫn cho nhau.(John 13:14)
 • 象徵【十字架、長】 【Cross, Long】
  Thánh giá và Trường
  • Thể hiện sự trường tồn của cây thánh giá và máu của Chúa trên đó sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta mãi mãi.
  • Đem theo cây thánh giá bên mình mỗi ngày và đi theo Người, Chúa ban cho mỗi người một cây thánh giá cũng như ban cho mỗi người một tài năng không ai giống ai cả.
  • Hãy nhắc nhở bản thân mỗi ngày, trang bị cho bản thân và sẵn sàng cho cuộc chiến nhân danh của Chúa.
  • Giữ thật tốt niềm tin này không chỉ thông qua việc nói suông. Phải hành động thật và làm những điều tốt và để cho mọi người công nhận rằng chúng ta là những con chiên của Chúa.
 • 象徵【盾牌】 【Shield】
  Khiên chắn
  • Khiên chắn chống lại Ác Quỷ.
  • Chúa bảo vệ chúng ta.
  • Chúa là ngôi tháp cao để ta trú ẩn.
  • Chú là người chăn cừu bảo vệ chúng ta.
 • 象徵【盾牌、十字架、長】 【Shield, Cross, Long】
  Khiên chắn cùng cây Thánh giá và chữ Trường
  • Chống lại sự tấn công của các linh hồn xấu. Chúng ta sử dụng chính tấm khiên mà chúng đã ban cho để chống lại ác quỷ và sự tấn công của những linh hồn xấu.
  • Chúa là chủ của ngôi nhà này, bằng cách nói khác: “Chúa là chủ nhà, ngôi nhà mang tên CJCU”.
  • Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu khi trong tâm ta có nguồn sáng của Chúa.
 • 象徵【麥穗】 【Wheat】
  Lúa mì
  • Sự hi sinh và cống hiến: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (John 12:24).
  • Nhiệm vụ của lúa mì là để sản sinh ra hạt giống: Nó không phải là sự hi sinh vô nghĩa, mà đó là để hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy những học sinh thân yêu của mình.
 • 象徵【榮耀永歸於神】 【Glory forever belongs to God】
  Vinh quang trường tồn với Chúa
  • Cây thánh giá thể hiện sự cứu rỗi thế giới và thanh kiếm là cuộc chiến chống lại ác quỷ.
  • Hãy chuẩn bị sẵn sàng chống lại linh hồn xấu xa.
  • Hi sinh và cống hiến bản thân mình và sản sinh, nuôi dạy những hạt giống cho tương lai.
 • 象徵【長榮基督教大學】 【Chang Jung Christian University】
  Since CJCU was founded in 1993
  Đại học Trường Vinh, thành lập năm 1993
  • Là trường Đại học được thành lập dựa trên tinh thần của Chúa và không tìm kiếm bất cứ vinh quang nào cho bản thân mình một cách ích kỉ.
  • -Tinh thần của “Người chăn cừu”: một người chăn cừu tốt sẽ hi sinh cho bầy cừu của mình (John 10:11-14).
   -Tinh thần “Rửa chân”: Đưa ra ví dụ đi cùng với hành động (John 13:13-15)
   -Tinh thần “Lúa mì”: sản sinh ra những hạt giống (John 12:33-26).
  • Sự kính sợ Đức Thánh ấy là khởi nguồn của sự khôn ngoan (Proverbs 9:10).
  • Biết khiêm tốn học hỏi cả đời để đạt được sự phát triển bền vững. Từ đó tạo nên một khuôn viên trường có nền giáo dục toàn diện.

Bài hát của CJCU

長榮師生,學術勵精,竭力至善,美化心靈。
(Zhǎngróng shī sheng, xuéshù lì jīng, jiélì zhì shàn, měihuà xīnlíng)

虔誠勤奮,榮譽服務,做光做鹽,開創前途。
(Qiánchéng qínfèn, róngyù fúwù, zuò guāng zuò yán, kāichuàng qiántú)

隆隆校運,與世同長,隆隆校運,與世同長。
(Lónglóng xiào yùn, yǔ shì tóng zhǎng, lónglóng xiào yùn, yǔ shì tóng zhǎng)

長榮大學,萬世留芳,長榮大學,萬世留芳,
(Zhǎngróng dàxué, wànshì liú fāng, zhǎngróng dàxué, wànshì liú fāng,)

長榮、長榮、長榮!
(Zhǎngróng, Zhǎngróng, Zhǎngróng!)

 

Gotop Top