Campus Security
COVID-19

Khánh thành trung tâm truyền thông xuyên biên giới của Đại học Chang Jung,Ngành công nghiệp và học viện chung tay để ươm mầm tài năng phim hoạt hình và kỹ thuật số.

Date:2021/11/24

Trung tâm truyền thông xuyên biên giới thực tế ảo của Đại học Chang Jung đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 1 tháng 10, nơi sẽ cung cấp môi trường sản xuất phim và truyền hình kỹ thuật số, chụp chuyển động, trường quay ảo, hoạt hình máy tính, v.v. Ngoài việc giảng dạy về hoạt hình và các khóa học nghiệp vụ điện ảnh và truyền hình kỹ thuật số liên quan, trường còn mong muốn được hợp tác với các nhà sản xuất công nghệ thiết bị, hiệp hội những người nổi tiếng trên Internet  của Đài Loan ... và các đơn vị khác thông qua mô hình hợp tác công nghiệp - học viện để thiết lập mô hình trồng trọt gắn học với sử dụng. Trong tương lai, nó sẽ hợp tác với Hiệp hội Người nổi tiếng Internet  Đài Loan để cùng thúc đẩy trung tâm chứng nhận người có ảnh hưởng ảo. Hy vọng rằng trung tâm chứng nhận sẽ dẫn dắt các học viên dần dần khám phá các công nghệ sản xuất đa lĩnh vực chính của những người có ảnh hưởng ảo và dẫn đầu đi đầu trong làn sóng truyền thông.

Gotop Top