Campus Security
COVID-19

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

 • 國際視野、永續教育、自由學風
  Tự do - Bền vững - Quốc tế

  Nhiệm vụ

  Trường Đại học Trường Vinh – Chang Jung Christian University CJCU – được xây dựng dựa trên nền móng lịch sử và văn hóa của Giáo hội Trưởng Lão Đài Loan và được giữ gìn qua nhiều năm tháng. Thừa hưởng bởi tư tưởng của các nhà truyền giáo Anh trước kia đã đưa ánh sang của trí tuệ và tinh thần tới Đài Loan, các trường học đã được mở ra ở Đài Loan và những bài nhạc Phúc âm cũng được lan truyền rộng rãi với một niềm tin rằng sẽ cống hiến cuộc đời mình để giảng dạy cho mọi người sự thật về Chúa Giesu và nghe theo lời của Người về sự công bằng, tình yêu vũ trụ và sự cứu rỗi. CJCU xây dựng một môi trường học tập dân chủ tự do, không hạn chế sự tư duy sáng tạo của sinh viên cũng như ủng hộ các quan điểm quốc tế cởi mở hơn. CJCU cống hiến tận tâm để có được một môi trường giáo dục bền vững, giúp sinh viên cũng như giáo viên được phát triển một cách hoàn thiện về cả mặt thể chất lẫn tinh thần và nhận ra được giá trị của cuộc sống.

 • 虔誠、勤奮、榮譽、服務
  Tận tụy – Chăm chỉ - Danh giá – Giúp đỡ

  Mục đích giáo dục:

  CJCU được xây dựng dựa trên niềm tin về sự cứu rỗi và tình yêu vũ trụ của Chúa Giesu, với mục tiêu giúp trau dồi cho các bạn sinh viên tài năng với lòng thành kính, siêng năng, lòng tôn kính, và tinh thần giúp đỡ. Trường CJCU còn có tầm nhìn và sứ mệnh đóng góp cho quốc gia và xã hội, giúp đỡ nhân dân và mang tới việc giáo dục thực tế.

 • 思辨、創新、領導
  Logic – Đổi mới – Lãnh đạo

  Mục tiêu giáo dục:

  Chúng tôi muốn hướng dẫn cho các bạn sinh viên trở thành những công dân hiện đại có tri thức cao, là những người có tình yêu cao lớn, sự tận tụy cũng như tấm lòng giúp đỡ và công bằng; Ngoài ra còn muốn xây dựng một môi trường thật tự do, dân chủ, đa dạng và một không gian học tập cởi mở; chỉ ra một con đường học tập dài lâu; bồi dưỡng và nuôi dưỡng những lớp trẻ xuất sắc với tư duy phản biện, thích nghi với sự cách tân đổi mới, có khả năng chỉ đạo xuất sắc, cầu tiến và quan điểm mở mang. Vì vậy trường tập trung vào mảng quản lý khoa học, sức khỏe khoa học, khoa học về con người và xã hội, kỹ sư thông tin và tôn giáo học.

Gotop Top